Föräldraledighet

Om du väntar barn eller just blivit förälder har du oftast rätt till ledighet från jobbet. Har din arbetsgivare tecknat kollektivavtal kan du ha rätt till föräldrapenningstillägg eller motsvarande. Gravid- och barnförsäkringen som kan tecknas hos Lärarförsäkringar innebär en extra trygghet för dig från och med att du är gravid fram till det kalenderår barnet eller barnen fyller 25 år.

Lagstadgade försäkringar

Som förälder har du i flera fall rätt att vara ledig från arbetet. Flertalet föräldraledigheter sker med ersättning från Försäkringskassan. Det är Försäkringskassan som svarar på dina frågor om de ersättningarna.

» Läs mer om lagstadgade försäkringar.

f9508809rf

Kollektivavtalade försäkringar

Du som har varit anställd minst ett helt år har rätt till ett föräldrapenningstillägg med 10 procent av lönebortfallet. Tillägget utbetalas i 180 dagar och som längst till dess att barnet är 24 månader. Detta gäller för barn födda efter 2013-06-30. Du som tjänar mer än taket i föräldraförsäkringen, 10 prisbasbelopp per år, och har varit anställd minst 180 dagar före ledigheten, får en utfyllnadsersättning till föräldrapenningen under högst 270 dagar per födsel. Ersättning utges endast för dagar med föräldrapenning utöver grund- och lägsta nivå. Ersättningen blir 77,6 procent av lönen minus högsta föräldrapenning.

Mer info finns hos Sveriges Lärare.

Medlemsförsäkringar

Lärarförsäkringar erbjuder dig som förälder eller blivande förälder nedanstående försäkringar:

Gravidförsäkring

Ger en extra trygghet under graviditeten. För föräldrarna gäller försäkringsskyddet från vecka 10 och för barnet från graviditetsvecka 23 fram till att barnet blir 6 månader. Välj mellan kostnadsfri Gravidförsäkring Bas och en utökat Gravidförsäkring Stor.

Läs mer om Gravidförsäkring hos Lärarförsäkringar.

Barnförsäkring

Många tror att deras barn är tillräckligt försäkrade genom kommunen eller skolan, men så är sällan fallet. Denna försäkring är ofta en olycksfallsförsäkring som i många fall endast gäller under barnens skoltid samt på väg till och från skolan.

Lärarförsäkringars barnförsäkring gäller dygnet runt och den täcker både sjukdom och olycksfall. Den gäller till och med det kalenderår barnet fyller 25 år oavsett om barnet bor hemma eller har flyttat hemifrån.

Läs mer om Barnförsäkring hos Lärarförsäkringar.

Barnskyddet i livförsäkringen

I Lärarförsäkringars livförsäkring ingår ett barnskydd. Det ger ditt barn 400 000 kronor om han/hon före 20 års ålder förlorar minst hälften av sin framtida arbetsförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall som inträffat under försäkringstiden. Om barnet skulle avlida före 20 års ålder utbetalas 35 000 kronor till dig som medlem. Om du har livförsäkringen innan ditt barn föds gäller barnskyddet även för medfödda handikapp och sjukdomar.

Läs mer om Barnskydd i livförsäkringen hos Lärarförsäkringar.

Enskilda försäkringar

De flesta försäkringsbolag erbjuder barnförsäkringar och i vissa fall även försäkringar för havandeskap. Kontakta ditt försäkringsbolag för mer information.