Kollektivavtalade försäkringar

I kollektivavtal finns regler som ger de anställda rätt till ett tillägg vid föräldraledighet. Tillägget kompletterar den föräldrapenning du får från Försäkringskassan. Om du arbetar hos en arbetsgivare som har kollektivavtal kan du alltså ha rätt till tillägget. Du behöver veta vilket kollektivavtal som gäller för din anställning.

När du är tjänstledig med föräldrapenning (ej tillfällig föräldrapenning) kan du under en period få ett tillägg från arbetsgivaren. Tillägget har olika namn i olika kollektivavtal: föräldrapenningtillägg, föräldraledighetstillägg eller föräldralön.

f9500793rf

 

Läs mer på avtalat.se och Sveriges Lärare.