Kollektivavtalade försäkringar

I kollektivavtal finns regler som ger de anställda rätt till ett tillägg vid föräldraledighet. Tillägget kompletterar den föräldrapenning du får från Försäkringskassan. Om du arbetar hos en arbetsgivare som har kollektivavtal kan du alltså ha rätt till tillägget. Du behöver veta vilket kollektivavtal som gäller för din anställning.

När du är tjänstledig med föräldrapenning (ej tillfällig föräldrapenning) kan du under en period få ett tillägg från arbetsgivaren. Tillägget har olika namn i olika kollektivavtal: föräldrapenningtillägg, föräldraledighetstillägg eller föräldralön.

f9500793rf

 

Läs mer på PTKs hemsida och/eller ta del av deras broschyr som ger en kortfattad beskrivning av det försäkringsskydd som du omfattas av genom kollektivavtalet.

På respektive förbunds webbplats hittar du information om de kollektivavtal förbunden tecknar. Där finns även särskild information om villkoren vid föräldraledighet.

Läs mer hos Lärarförbundet samt hos Lärarnas Riksförbund