Sjukdom

Om du blir sjuk och inte kan arbeta kan du få inkomstersättning. De vanligaste ersättningarna är sjuklön, sjukpenning, aktivitetsersättning och sjukersättning. Observera att de skiljer sig från varandra vad gäller belopp och villkor.

Läs mer om Arbetsskador.

Läs om hur förskolläraren Barbro fick rätt ersättning.

Beräkna din ersättningErsättningskollen

Lagstadgade försäkringar

Om du inte kan jobba på grund av sjukdom är du normalt berättigad till inkomstersättning från och med dag 2.

Det finns flera olika ersättningar vid sjukfrånvaro

  • Sjukperioden inleds med ett karensavdrag. Karensavdrag motsvarar 20 procent av sjuklönen under en genomsnittlig arbetsvecka.
  • Sjuklön får du av din arbetsgivare för frånvarodagarna 2 – 14 i sjukperioden.
  • Sjukpenning får du från Försäkringskassan från och med dag 15 av din sjukperiod.
  • Aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga är en tidsbegränsad ersättning till unga personer som har en sjukdom eller någon annan funktionsnedsättning som gör att de inte kan arbeta. Arbetsförmågan ska vara nedsatt under minst ett år och alla rehabiliteringsmöjligheter ska vara uttömda. Man kan få aktivitetsersättning tidigast från juli det år man fyller 19 år och längst till och med månaden innan man fyller 30 år.
  • Sjukersättning får du från Försäkringskassan. Det är en ersättning för personer som fyllt 30 år men inte 66 år, som troligen aldrig kommer att kunna arbeta heltid på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning

Under de första 90 dagarna har du rätt till sjukpenning om du inte kan utföra ditt vanliga arbete, eller ett annat tillfälligt arbete, hos din arbetsgivare.

Efter 90 dagar har du bara rätt till sjukpenning om du inte kan utföra något arbete alls hos din arbetsgivare.

Efter 180 dagar har du rätt till sjukpenning om du inte kan utföra något arbete på den vanliga arbetsmarknaden.

Det finns undantagssituationer när din arbetsförmåga kan bedömas i förhållande till ditt vanliga arbete även efter dag 180.

Vid vissa allvarligare sjukdomsfall kan man få fortsatt sjukpenning, respektive ansöka om förlängd sjukpenning.

» Läs mer om lagstadgade försäkringar.

Kollektivavtalade försäkringar

När du arbetar på en arbetsplats som omfattas av kollektivavtal kan du ha rätt till högre sjuklön än vad lagen ger. Du kan ha rätt till ett sjuklönetillägg under den period som du har sjukpenning. Är du sjukskriven längre tid eller får aktivitetsersättning/sjukersättning kan du dessutom få ersättning från en kollektivavtalad sjukförsäkring, AGS-KL. Försäkringarna administreras av Afa Försäkring.

» Läs mer om kollektivavtalade försäkringar.

Medlemsförsäkringar

Lärarförsäkringars sjukförsäkring innehåller månadsersättning, ett omställningskapital, diagnosersättning vid allvarlig sjukdom och en ersättning för begravningshjälp.

» Läs mer om medlemsförsäkringar.

Enskilda försäkringar

De flesta försäkringsbolag erbjuder sjukförsäkringar som ger dig ersättning vid sjukskrivning. Kolla med ditt försäkringsbolag.

Coronaviruset (covid-19)

Klicka nedan för att läsa vad som gäller för Afa-försäkringarna, rehabiliteringsstöd samt arbetsskada om man jobbar hemifrån.
Läs mer här