Arbetslöshet

Om din anställning av någon anledning har upphört fortsätter vissa försäkringar att gälla ytterligare en tid. Det kallas ”efterskydd”. Det kan exempelvis gälla om du blir sjukskriven efter det att du lämnat ett jobb. 

I ditt medlemskap i Sveriges Lärare ingår en inkomstförsäkring i medlemsavgiften. Inkomstförsäkringen kompletterar arbetslöshetsersättningen.

Lagstadgade försäkringar

Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Arbetslöshetsförsäkringen består av en grundförsäkring och en inkomstbortfallsförsäkring. Ersättning enligt grundförsäkringen lämnas till den som inte är medlem i arbetslöshetskassa eller är med i en arbetslöshetskassa men inte uppfyller de villkor som gäller för rätt till en inkomstrelaterad ersättning.

Ersättning enligt inkomstbortfallsförsäkringen lämnas till den som varit medlem i en arbetslöshetskassa under minst 12 månader, under förutsättning att medlem uppfyllt arbetsvillkoret.

Det nya fackförbundet Sveriges Lärare, som bildas den 1 januari 2023, rekommenderar Lärarnas a-kassa som a-kassan för sina medlemmar. Vi rekommenderar att du är medlem både i Lärarnas a-kassa och i fackförbundet Sveriges Lärare, för att få ut så mycket som möjligt av dina medlemskap.

Fackförbundet Sveriges Skolledare rekommenderar både Lärarnas a-kassa och Akademikernas a-kassa för sina medlemmar.

Vill du veta hur arbetslöshetsförsäkringen är uppbyggd besöker du:

Kollektivavtalade försäkringar

Kollektivavtalen innehåller försäkringar som kompletterar socialförsäkringarna. Om försäkringen innehåller ett ”efterskydd”, fortsätter försäkringen att gälla en viss tid om vissa villkor är uppfyllda. Följande statliga kollektivavtalsförsäkringar innehåller ett visst ”efterskydd”:

  • PA16
  • Personskadeavtalet, PSA<
  • Tjänstegrupplivförsäkring, TGL-S
  • Avtal om omställning

» Läs mer om kollektivavtalade försäkringar

Medlemsförsäkringar

Dina försäkringar i Lärarförsäkringar är inte kopplade till din anställning utan till ditt medlemskap i Sveriges Lärare. Så länge som du är medlem och betalar din försäkringspremie fortsätter dina försäkringar att gälla oavsett om du går i pension eller blir arbetslös. Om du avslutar ditt medlemskap i förbundet eller på annat vis lämnar gruppen kan du under vissa förutsättningar teckna fortsättningsförsäkringar. Kontakta Lärarförsäkringar på: 0771-21 09 09.

Enskilda försäkringar

Som enskild individ kan du välja att teckna försäkring hos ett försäkringsbolag eller i en bank. En sådan försäkring gäller så länge du betalar avgiften. Det spelar ingen roll om du är anställd eller inte.