Kollektivavtalad pension

f9508413rf

Den statliga tjänstepensionen som gäller för lärare heter PA 16 (Tidigare PA03). Den är uppdelad i två avdelningar. Avdelning I är den nya helt avgiftsbestämda delen i avtalet och omfattar de som är födda 1988 eller senare. Avdelning II  är den del som tidigare hette PA03 och omfattar de som är födda 1987 eller tidigare.

 PA 16 Avdelning I

Avgiftsbestämd pension

Är du född 1988 eller senare omfattas du av avdelning I som är helt avgiftsbestämd. På lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp (IBB), ett av Pensionsmyndigheten fastställt belopp som ligger till grund för beräkning av högsta pensionsgrundande inkomst, betalas en premie på 6 %. På lönedelar över 7,5 IBB betalas en premie på 31,5%. Pensionen delas upp i olika delar.

Den första delen är en valbar ålderspension där du väljer vem som skall förvalta ditt kapital samt att du kan välja mellan traditionell eller fondförvaltning. Premien uppgår till 2,5% under 7,5 IBB och 20% över 7,5 IBB.

Den andra delen är obligatorisk ålderspension som förvaltas av Kåpan pensioner. Premien uppgår till 2 % under 7,5 IBB och 10% över 7,5 IBB.

Den tredje delen kallas flexpension, till den avsätts en premie på 1,5% på utbetald lön. Flexpensionen kan användas till att trappa ned arbetstiden i slutet av arbetslivet eller till att öka ålderspensionen. Flexpensionen påverkas negativt av föräldraledighet och sjukdom.

Premier avsätts från den första anställningsdagen tills du fyller 67år.

PA 16 Avdelning II

Avdelning II består av två delar: dels en avgiftsbestämd ålderspension, dels en förmånsbestämd pension. Tjänstepensionen kompletterar den allmänna pensionen. Tjänstepensionens storlek beror på hur många år du har varit anställd, vilken lön du haft och tillväxten i den placering du valt för den avgiftsbestämda pensionsdelen.

Är du född 1987 eller tidigare omfattas du av avdelning II. Den består av dels en avgiftsbestämd ålderspension, dels en förmånsbestämd pension.

Avgiftsbestämd pension

a. En del av den avgiftsbestämda pensionen är en individuell pensionsförsäkring till vilken 2,5 % av årslönen sätts från och med 2008. Under åren 2003 – 2007 var avgiften 2,3 %. Om du tjänat in pension i det tidigare systemet – PA 91 – är den omvandlad till en livränta. Den faller ut när du går i pension.

b. Den andra delen av den avgiftsbestämda pensionen utgörs av 2 % av årslönen som placeras av Kåpan pensioner försäkringsförening (f d FSO, Försäkringsföreningen för det statliga området). Intjänande till Kåpan sker från 23 års ålder från och med 2008 – tidigare gällde intjänande från 28 år.

Förmånsbestämd pension

a. En förmånsbestämd pension i PA 16 avdelning II är under avveckling. Det är en förmånspension som gäller för lönedelar under 7,5 IBB. Den som är född senast 1942 får 10 % av slutlönen i förmånspension. Den som är född 1943 får 9,5 %. Denna förmånspension trappas på liknande sätt ned till 0 % för den som är född 1973 eller senare.

b. Den andra delen av förmånspensionen i PA 16 avdelning II, bygger på inkomster över 7,5 IBB: För inkomst mellan 7,5 och 20 IBB gäller, för dig som är född senast 1942, gäller att du får 65 % av inkomsten i förmånspension. Är du född efter 1943 trappas procentsatsen ned i en tabell från 64,85 % till 60 % för dig som är född 1973 eller senare. För inkomst mellan 20 och 30 IBB gäller att pensionsförmånen trappas ned från 32,4 % till 30 % av inkomstskiktet.

 

 

En kompletterande del av PA 16 kallas för Kåpan. Du kan läsa nästan allt om din tjänstepension och Kåpan på www.spv.se Det finns

Läs mer på Lärarförbundets eller Lärarnas Riksförbunds hemsida